Warning: Declaration of YOOtheme\Theme\Wordpress\MenuWalker::walk($elements, $max_depth) should be compatible with Walker::walk($elements, $max_depth, ...$args) in /home/strner/domains/strikulys.lt/public_html/wp-content/themes/yootheme/vendor/yootheme/theme-wordpress/src/Wordpress/MenuWalker.php on line 8

Visuomenės teisinio švietimo centras

Projekto detalės

Projekto pavadinimas
VDU Visuomenės teisinio švietimo centras
Kategorija
Švietimas
Data
2017-09-01
Tinklalapis

Centro veiklos tikslas yra teisės mokslo sklaida didinant visuomenės teisinį raštingumą, gerinant visuomenės teisinę elgseną bei visuomenės narių sąžiningą naudojimąsi savo teisėmis.

Centro veiklos metu siekiama supažindinti su jų teisėmis ir pareigomis, valstybės teisine sistema ir jos veikimo mechanizmu, gilinti visuomenės teisines žinias, jų praktiniu ir sąžiningu naudojimu kasdieniniame gyvenime. Taip pat didinant visuomenės pasitikėjimą teisinėmis institucijomis.

Galerija

Tikslai

Centro tikslas yra ugdyti socialiai atsakingus ir dorovės, etikos bei teisės normų paisančius visuomenės narius.

Funkcijos

Įgyvendindama savo tikslus, Centras vykdo šias funkcijas:

  • Ddina vaikų ir suaugusių teisinį raštingumą bei jų teisinę elgseną, siekiant juos supažindinti su jų teisėmis bei jų sąžiningu naudojimusi;

  • Siekia integruoti teisės mokslo temas į formaliojo ugdymo programas;

  • Didina visuomenės teisinį švietimą vykdant neformaliojo ugdymo veiklas;

  • Atlieka visuomenės teisinio švietimo stebėseną, mokslinius tyrimus ir kitas studijas visuomenės teisinio švietimo tematika;

  • Populiarina teisės mokslą ikimokyklinio, bendrojo lavinimo ar neformaliojo ugdymo įstaigose;

  • Sudaro sąlygas bendrojo lavinimo mokyklų mokytojams įgyti žinias reikiamas teisės disciplinos mokymui;